Tento IQ test již absolvovalo více než 10 000 lidí po celém světě. Nyní můžete být jedním z nich!

1./30 Otázka

Vyberte část chybějící v obrazci:
IQ Test
Tento test byl sestaven profesionály v oboru inteligence. Otázky jsou voleny tak, aby měly co nejvyšší vypovídací hodnotu. Díky našemu testu máte možnost zjistit přesné číslo Vašeho kvocientu inteligence a dozvědět se tak více o svých schopnostech.
Co je to IQ?
IQ neboli inteligenční kvocient je veličina, která se používá ke zhodnocení IQ testů a k popsání inteligence člověka v poměru k ostatním lidem. Základní definice IQ je popsána jako poměr mentálního věku a věku chronologického. Což znamená poměr mezi Vaší mentální vyspělostí a skutečným věkem.

Dnes již absolvovalo test:

3513