This IQ test has undergone more than 10 000 people worldwide. Now you can be one of them!

Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) upravují vztahy mezi LARPET GROUP s.r.o., se sídlem Veltruská 559/31, 190 00 Praha 9, založená, v obchodním rejstříku dosud nezapsaná, jako provozovatelem superiqtest.com (a místními dyingtest doménami) a uživatelem superiqtest.com (a místních superiqtest.com domén), tedy fyzickou osobou využívající tuto doménu.


Veškeré vztahy mezi provozovatelem a uživatelem se řídí a jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1. Vysvětlení základních pojmů.


VOP = podmínky definující práva a povinnosti subjektů účastnících se na superiqtest.com (provozovatel a uživatelé). Aktualizovaná verze VOP je na URL http://superiqtest.com. Provozovatel si tímto vyhrazuje právo změnit VOP, přičemž změna je účinná ode dne zveřejnění na výše uvedené webové stránce.

2. Práva a povinnosti provozovatele

3. Práva a povinnosti uživatele

3. Odpovědnost

Subjekty účastnící se na testu, tedy provozovatel a uživatel, jsou odpovědni za záležitosti, které mohou svým jednáním ovlivnit v souladu s právním řádem České republiky. 

Provozovatel je odpovědný za dodržování VOP, avšak není odpovědný za platební schopnost uživatele.

Uživatel se zavazuje k dodržování VOP, a je za něj odpovědný.

4. Systém získání výsledku, cena

Provozovatel odpovídá za průběh testu, pro výsledek testu provozovatel výslovně upozorňuje uživatele, je třeba zaslat SMS zprávu, jejíž cena je 99,- Kč s DPH. Pro odeslání této zprávy je uživateli důrazně doporučeno seznámit se s obchodními podmínkami poskytovatele mobilních služeb, společnosti FORTUMO OÜ, za které poskytovatel nenese žádnou odpovědnost.

5. Ochrana osobních údajů

Informace o uživatelích nejsou uchovávány, a tudíž provozovatel jedná v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel si vyhrazuje právo vykonávat a zpracovávat statistické přehledy, které nemohou být spojeny s žádnou konkrétní osobou. Provozovatel si navíc vyhrazuje právo provést analýzu postupně získávaných výsledků a tu případně je poskytnout třetí osobě, ovšem výhradně ve formě statistických dat, která nemohou být žádným způsobem spojena s žádnou konkrétní osobou, tudíž ani s žádným uživatelem.

7. Podpora

Email: info-cs@superiqtest.com

Aktualizováno a vydáno 19. ledna 2013.

 
Tyto VOP jsou platné a účinné od 19. ledna 2013, provozovatel si vyhrazuje právo na jejich změnu.

LARPET GROUP s.r.o. (c) 2013